El passat 5 d’octubre vam sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la neteja dels vorals de la carretera de les carpes BV-1201 davant l’existència de canyissos i herbes en part dels vorals que dificulten el pas per la via.

Aquesta va ser la resposta:

La neteja de marges de les carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona es realitza mitjançant dues campanyes anuals que es
realitzen de juny-juliol i d’octubre-desembre en funció de la climatologia de cada any. – Atesa la problemàtica indicada, un cop comprovada
la mateixa, s’han donat les ordres oportunes perquè es prioritzin els treballs en la carretera BV-1201.”

Seguim treballant per la seguretat de tots el cilcistes.

Sol·licitem la neteja de vorals de la Ctra de les carpes

Post navigation